Wsparcie dla GNSBUD z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
 

                 
DOTACJE NA INNOWACJE
 
Nazwa Beneficjenta: Krystian Gniewosz F.H.U. GNS Bud
Wartość projektu: 219 962,65 zł.
Udział Unii Europejskiej: 110 310,95 zł.
Okres realizacji: 2012 –2013
 
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
 
 
 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Wsparcie dla GNSBUD z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - dotacja nr 2.


                    

PROF
 
Nazwa Beneficjenta: Krystian Gniewosz F.H.U. GNSBUD
Wartość projektu: 505 800,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 300 951,00 PLN
Okres realizacji: 2014 –2015
 
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
 
ZAKUP WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
Pobierz zapytanie ofertowe: PDF, DOCX
 
Wsparcie dla GNSBUD z programu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
                                              

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
 
Operacja mająca na celu:
 
"Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz wzrost zatrudnienia, poprzez przebudowę istniejącego budynku wraz
 z infrastrukturą oraz zakup środka trwałego"
 
współfinansowany jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach działania:
 
"312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 
 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
 
Nazwa Beneficjenta: F.H.U. GNSBUD Krystian Gniewosz
Wartość projektu: 707 577,36 PLN
Udział Unii Europejskiej: 292 250,50 PLN

Pobierz zapytanie ofertowe.
Szybki kontakt
@:

Rekomendacje i wyróżnienia